1. Ana Sayfa
  2. Ekonomi
  3. Çiftçilere geçmişte ödenen yüzde 4’lük vergilerde iade alma hakkı

Çiftçilere geçmişte ödenen yüzde 4’lük vergilerde iade alma hakkı


İSTANBUL, – Son devirde tarım kesimi girdilerinde yaşanan yüksek fiyat artışlarının maliyetlere de yansıdığını söyleyen Mazars Denge’den yeminli mali müşavir İlyas Emre Yayla, “Yapılan son düzenleme ile Gelir Vergisi Kanuna yinelenmiş 20/C unsuru eklenmiş ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ziraî destekleme ödemelerinin gelir vergisinden istisna olacağı belirtilmiştir. Buna nazaran; artık takviye ödemeleri vergiden istisna olduğu için gelir vergisi mükellefleri tarafından bu gelirler beyan edilmeyeceği üzere pek doğal ki bu bireylere kamu kurum kuruluşlarından yapılacak olan ödemelerde yüzde 4’lük vergi stopajı yapılmayacaktır” dedi.

Tarım kesiminin stratejik ehemmiyeti nedeni ile her vakit denetim altında tutulması ve desteklenmesi gerektiğini söyleyen Yayla, “Bu kapsamda yaklaşık 3 milyon çiftçiyi ilgilendiren bir düzenleme 7338 sayılı Vergi Adap Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılmış ve gelir vergisi mükellefi çiftçilerin dayanak gelirleri vergiden istisna tutulmuş ek olarak da geçmişte alınan vergilerin iadesi ile de başka bir takviye verilmek istenmiştir. Buna nazaran; bundan sonra gelir vergisi mükellefi çiftçilere yapılacak ödemelerden rastgele bir vergi stopajı yapılmayacağı üzere şimdiye kadar yapılan vergi ödemeleri de çiftçilere faizi ile iade edilecektir” dedi.

ZİRAÎ TAKVİYELERDEN VERGİ ALINIYORDU

Kanun yayımından evvelki uygulamanın epeyce tartışmalı olduğunu vurgulayan Yayla, “Çiftçileri yani üretimi desteklemek için verilen ziraî dayanakların vergi kapsamında olduğu düşünülüyor ve bu fiyatlar üzerinden evvel verilen takviyenin yüzde 4’ü kadar stopaj ile vergi alınıyor daha sonra da çiftçinin mükellefiyet durumuna nazaran beyanı ile de ek gelir/kurumlar vergisi alınıyordu. Münasebetiyle, devlet bir yandan üreticiyi desteklerken başka yandan daha birinci başta ödeme yaparken dayanak fiyatından stopaj kesmekte daha sonra da beyan yolu ile tekrar vergileyerek toplamda verilen dayanağın yaklaşık yüzde 20’sini vergi yolu ile geri almaktaydı. Bu durum da dayanakların yeteri kadar çiftçiler tarafından hissedilmesini engellemekteydi” diye konuştu.

GELİR VERGİSİ İSTİSNASI GELDİ

Yayla mevzuya ait açıklamasının devamında, “Yapılan son düzenleme ile Gelir Vergisi Kanuna yinelenmiş 20/C unsuru eklenmiş ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ziraî destekleme ödemelerinin gelir vergisinden istisna olacağı belirtilmiştir. Buna nazaran; artık dayanak ödemeleri vergiden istisna olduğu için gelir vergisi mükellefleri tarafından bu gelirler beyan edilmeyeceği üzere pek olağan ki bu şahıslara kamu kurum kuruluşlarından yapılacak olan ödemelerde yüzde 4’lük vergi stopajı yapılmayacaktır” tabirlerini kullandı.

Yayla, “Bu noktada, istisnanın yalnızca Gelir Vergisi mükelleflerine getirildiğini vurgulamak gerekmektedir. İstisna uygulaması verilen takviyeleri daha da maksadına uygun hale getirmekle birlikte yalnızca gelir vergisi mükelleflerine bu istisnanın getirilmesi; Kurumlar Vergisi mükellefi çiftçiler ile Gelir Vergisi mükellefi çiftçiler ortasında bir farklılığa yol açacaktır” dedi.

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ ÇİFTÇİLERE KESİLEN VERGİLERİN İADESİ YAPILACAKTIR

“Yine 7338 Sayılı Kanun ile Ziraî Dayanak Ödemeleri üzerinden geçmişte yapılan vergi kesintilerinin de iadesi yapılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır” diyen Yayla, “Düzenlemeye nazaran; kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ziraî dayanak ödemeleri üzerinden yüzde 4 oranında kesilerek tahsil edilen gelir vergilerinin, çiftçilerin düzeltme zamanaşımı müddeti içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri kuralıyla, tahsil tarihinden itibaren hesaplanacak faizi ile ret ve iade edilmesi karara bağlanmıştır” dedi.

KİMLER VERGİ İADESİ ALABİLECEK

Yalnızca Gelir Vergisi Mükellefi Çiftçilere almış olduğu ziraî takviyeler üzerinden yapılan stopajların iade edileceğini hatırlatan Yayla, “Kurumlar Vergisi mükellefleri iade alamayacağı üzere Gelir Vergisi mükelleflerinden de bu dayanaklar kapsamında beyan yolu ile ek bir ödeme yapanların olması durumunda da bu mükelleflere de bu ek vergi ödemesi iade alınamayacaktır. Ayrıyeten; devir olarak iade alınabilecek vergi 1/1/2016 tarihi ve sonrasında kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılmış bulunan ziraî takviye ödemelerinden kesilen gelir vergisiyle hudutlu bulunmaktadır.  1/1/2016 tarihinden evvel kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılmış bulunan ziraî dayanak ödemeleri üzerinden stopaj suretiyle ödenmiş bulunan gelir vergileri tarafından süreksiz unsur kararından faydalanılması mümkün değildir” dedi.

Yayla dilekçe ile başvurulabileceğini belirterek, “Gelir vergisi mükellefi Çiftçilerin kendisi yahut vekillerinin düzeltme zamanaşımı müddeti içerisinde vergi dairesine (bağlı vergi dairesi statüsündeki mal müdürlükleri dâhil) dilekçe ile başvurmaları üzerine kendilerinden evvelden stopaj yolu ile kesilen vergi faizi ile red ve iade edilecektir. Müracaatta bulunulabilecek vergi dairesi mükellef tarafından serbestçe belirlenecektir. Ayrıyeten mükellefler dilekçelerini elden yahut posta yoluyla ilgili vergi dairesine verebilecekleri üzere İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda da verebileceklerdir” diye konuştu.

Yorum Yap

Yorum Yap