1. Ana Sayfa
  2. Teknoloji
  3. İşletmelerin ihtiyaçlarına odaklanmayan yazılımların yüzde 75’i başarısız

İşletmelerin ihtiyaçlarına odaklanmayan yazılımların yüzde 75’i başarısız


İSTANBUL, – Yapılan araştırmalar, dijital dönüşümde gereksinime odaklanan yeni jenerasyon yazılımların işletmelerin faaliyetlerine çeviklik ve sürdürülebilirlik kazandırdığını gösteriyor. abas Türkiye Yönetici Ortağı Serhan Oralp, “İşletmelerin idare, tedarik, depolama, satış ve servis üzere üretim zincirlerinde muhtaçlık duydukları evreleri kapsayan yeni kuşak ERP yazılımları, dijital dönüşümde başarıyı beraberinde getiriyor. Gereksinime odaklanmayan ERP yazılımlarının yüzde 75’i başarısızlıkla sonuçlanıyor” dedi.

Pandemiyle sürat kazanan dijital dönüşüm, çabucak her bölümden ve ölçekten işletmelerin yatırımlarında yer buldu. Statista’nın yaptığı araştırmaya nazaran, şirketlerin dijital dönüşüm harcamalarının 2022’de 1,78 trilyon dolara, 2020 ve 2023 yılları ortasında ise yaklaşık 7 trilyon dolara ulaşacağı iddia ediliyor. IDC tarafından yapılan araştırmada ise dijital dönüşümünü tamamlayan işletmelerin 2023’e kadar global iktisada 53,3 trilyon dolar katkı sağlayacağı öngörülüyor. Yeni jenerasyon yazılımlarla üretim sanayisinde oyunun kurallarının yine yazıldığını belirten abas Türkiye Yönetici Ortağı Serhan Oralp, “IDC tarafından yapılan tahlil çalışması, global şirketlerin yüzde 80’inin 2023’e kadar muhtaçlıklarını karşılayan özel yazılımlara yöneleceğini gösteriyor. Bu da dijital dönüşümün bileşenlerini şirketlerin gereksinimlerinin belirleyeceğini gösteriyor” dedi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN MERKEZİNDE YENİ KUŞAK TEKNOLOJİLER VAR

Üretimde muhtaçlık duyulan tüm etapların tek bir kaynağa entegrasyonunu sağlayan yeni kuşak ERP tahlillerinin üretim sanayisine tarihinin en büyük dönüşüm fırsatını sunduğunu belirten Serhan Oralp, “Orta ve büyük ölçekli ya da üretici ve ticari kimliğine sahip şirketler, dönüşümde farklı işlevlere gereksinim duyabiliyor. Başarılı bir dijital dönüşüm, üretici şirketlerin yalnızca gereksinim duydukları işlevleri içine alan, uçtan uca tahliller sunan yeni kuşak bir ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) tahlili gerektiriyor. Dönüşümün merkezinde gereksinimlere karşılık veren yeni kuşak teknolojiler yer alıyor. Gereksinimlere odaklanmayan ERP yazılımlarının yüzde 75’i başarısızlıkla sonuçlanıyor” dedi.

İŞLETMELERİ MALİYET SÜRPRİZLERİNDEN KURTARIYOR

Entegre bir ERP tahlilinin şirketlerin potansiyelini ortaya çıkaran altın anahtar fonksiyonu gördüğüne değinen Serhan Oralp “Alman teknolojisinin uzmanlığıyla yeni jenerasyon teknolojileri bir ortaya getirdiğimiz abas ERP ile orta ölçekli işletmelere idare, denetim, satın alma, satış, servis, muhasebe, üretim, depolama üzere muhtaçlık duydukları tüm işlevleri içine alan uçtan uca dijital tahliller sunuyoruz. Gereksinimlere yanıt veren özelleştirilebilir yeni jenerasyon yazılımımızla işletmeleri maliyet sürprizlerinden koruyoruz. İşletmelerin yalnızca bugün değil gelecekteki muhtaçlıklarını da tek bir kaynakta buluşturarak işlerine çeviklik ve sürdürebilirlik kazandırıyoruz” tabirlerinde bulundu.

ÇALIŞANLARIN VE İŞ SÜREÇLERİNİN VERİMLİLİĞİNİ ARTIRIYOR

Entegre, kişisel ve yenilikçi bakış açısıyla işletmelerin satış, müşteri bağlantıları, maliyetlendirme üzere temel iş süreçlerinin modellenmesi, tahlili ve güzelleştirilmesini sağladıklarını söyleyen Serhan Oralp, “İşletmelerin gereksinimlerinden yola çıkarak geliştirdiğimiz abas ERP ile işletmeleri hedefledikleri standartlara kavuşturuyoruz. Böylelikle iş süreçlerinin verimliliğini artırıyor, şirketleri geleceğe hazırlıyoruz” dedi.

İŞLETMELERİN DİJİTAL DÖNÜŞÜM SEYAHATİNE KILAVUZLUK EDİYOR

Türkiye’de 2005 yılından bu yana farklı ölçekli işletmelere danışmanlık ve teknoloji hizmeti verdiklerini söz eden Serhan Oralp, “Deneyimli grubumuz ve yenilikçi yüzümüzle yalnızca teknoloji geliştirmiyor, işletmelere dijital dönüşüm danışmanlığı hizmeti de sunuyoruz. ERP’ye hazır olmayan işletmeler için gerekli altyapının oluşturulmasından entegrasyona, sisteme işlerlik kazandırılmasına kadar tüm süreçleri yöneterek işletmelerin dijital dönüşüm seyahatine kılavuzluk ediyoruz” dedi.

 

 

Yorum Yap

Yorum Yap