1. Ana Sayfa
 2. Gündem
 3. Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadelede Kadın Muhtarların Rolü Çalıştayı Sonuç Bildirgesi

Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadelede Kadın Muhtarların Rolü Çalıştayı Sonuç Bildirgesi


Bayan muhtarlar bayanlara yönelik şiddet ve ülkede yaşanan sıkıntılar için daha fazla aktif rol oynamak istiyor.

Bayan muhtarlar yasal sorumluluklarına ve toplumsal sorun alanlarına ait eğitimlerin başlatılması ve bayan muhtarların merkezinde yer aldığı toplumsal takviye düzeneğinin ve ağının kurulmasını talep ederek kurumları temel problemlerde birleşmeye çağırıyor.

Bayan Muhtarlar bayanlara yönelik şiddet ile çaba ederken yasal sorumlulukları ve vazife tarifleri ile vazifelerini yaparken güvenliklerinin sağlanmasını talep ediyor.

25 Kasım Bayana Yönelik Şiddetle Gayret Günü kapsamında 23 Kasım 2021 tarihinde Ege Bayan Buluşması Platformu, Global Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Derneği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Projeler Daire Başkanlığı Bayan Çalışmaları Şube Müdürlüğü, Muhtar İşleri Daire Başkanlığı iş birliği ile “Kadınlara Yönelik Şiddetle Çabada Bayan Muhtarların Rolü Çalıştayı” düzenlendi.

Çalıştaya İzmir’de bulunan 123 bayan muhtardan 54’ü katılarak bugüne kadar İzmir’de yapılan en kapsayıcı bayan muhtar toplantısı gerçekleştirildi.

19 Kasım Muhtarlar Gününde Ege Bayan Buluşması Platformu temsilde eşitliği sağlamak, köy ve mahallelerimizi daha kapsayıcı hale getirmek için bayanların muhtar olarak seçilmelerini destekleyecek Gül Esin Bayan Muhtarlar Akademisi’nin kurulduğunu duyurmuştu.

Bu akademinin içeriğini bayan muhtarların ve adayların gereksinimleri doğrultusunda belirlemek için iştirakçiler çalıştay başlamadan evvel kendilerine sunulan anketi doldurarak mahallelerinde yaşadıkları ıstırapların, adaylık sürecinde karşılaştıkları zorlukların, misyon yaparken vakitlerinin büyük kısmını alan hizmetlerin neler olduğuna dair bilgiler verdiler.

İştirakçilerden tıpkı vakitte ankette liste halinde verilmiş eğitim mevzularından, ilerleyen periyotta almak istedikleri eğitim başlıklarını öncelik sırasına nazaran işaretlemeleri istendi.

Anket sonuçlarına nazaran muhtarların neredeyse 60’ı “Kamu Kurumları – Muhtarlık İlişkileri” konusunda bilgilendirme etkinliklerinin yapılmasını, öbür yarısı da “Kadınlara Yönelik Şiddetle Gayret Mekanizmaları” ve “Kadın ve Ekonomi” üzerine eğitimlere katılmak istediklerini belirttiler.

Muhtarların çalıştayda açık bir halde belirttiği başka bir mevzu da kendi vazife tarifleri ve sorumlulukları ile ilgili daha fazla bilgi ve mahallelerinde şiddete karşı çabada maddeleri daha ayrıntılı öğrenmek istedikleri tarafındaydı.

Anketlerin tümünde, bayan oldukları için adaylık sürecinde ve misyonlarını yaparken cinsiyetçi şiddete maruz kaldıkları da belirtildi.

Çalıştayda, yaşadıkları şiddeti daha detaylı bir halde detaylandırmaları istenildiğinde ise verilen örneklerin kimileri: “ofislerinin basılması, seçim periyodunda “kadından muhtar mı olurmuş” diye kelamlı şiddete uğramaları, haklarında temelsiz dedikoduların çıkarılması, kimi kamu vazifelilerinin kendilerine erkek meslektaşlarına gösterdikleri saygıyı göstermemeleri, vatandaşların bir kısmının “sana bayan olarak oy verdim, bu yüzden benim işimi görmek zorundasın” diye baskı kurmaları ve vakit zaman tehdit etmeleri” , bu şiddeti yalnızca erkek vatandaşlardan değil kendi hemcinslerinden de gördükleri istikametindeydi.

Mahallelerinde şiddet mağduru bayanlara takviye olduklarında, bu bayanların ailelerinden de fizikî şiddet görebildiklerini söz ettiler, hatta ortalarında kamu vazifesini yaparken bıçaklanan yahut silahla tehdit edilen bayan muhtarlar bulunmakta.

Çalıştay anketini doldurduktan sonra moderatör idaresinde dokuz başka atölyede şu beş soru derinlemesine tartışılmıştır:

 1. Muhtar olarak vazife yapmakta olduğunuz mahallede bayanlara yönelik şiddet ile ilgili ne çeşit tecrübeleriniz oldu? Mahallenizde ne çeşit şiddet olayları yaşanmaktadır? Pandemi sonrası bayanlara yönelik şiddet olaylarında dikkatinizi çeken rastgele bir artış oldu mu? Mahallenizde şiddet ile ilgili topladığınız rastgele bir data bulunmakta mıdır? Mahalleniz 30 Ekim zelzelesinden etkilendi mi? Sarsıntı sonrası şiddet olaylarında artış oldu mu?
 2. Mahallenizde bayanlara yönelik şiddet ile gayrette ne tıp çalışmalarınız oldu? Bu çalışmalarda dayanak aldığınız dernekler/kurumlar/bireyler nelerdir/kimlerdir?
 3. Mahallenizde bayanlara yönelik şiddet ile ilgili farkındalık çalışmaları yahut eğitimler yapıldı mı? Siz bu bahisle ilgili rastgele bir eğitim aldınız mı? Bayanlara yönelik şiddet olayı olunca yasal sorumluluklarınızı biliyor musunuz? Bununla ilgili size gerekli makamlar tarafından bilgilendirme yapıldı mı? Bayanlara yönelik şiddet ile ilgili kanunları biliyor musunuz?
 4. Mahallenizde bayan cinayeti oldu mu? Sonuçları ne oldu?
 5. Bayanlara yönelik şiddet ile gayret ederken sizin ferdî güvenliğiniz bulunmakta mıdır? Bu hususla ilgili tecrübelerinizi anlatır mısınız? Muhtarlık vazifenizi yürütürken cinsiyetçi şiddet mağduru oldunuz mu? Neden? Sonuçları ne oldu?

DOKUZ FARKLI ATÖLYEDEN GELEN BİLGİ RAPORLARINA NAZARAN HAZIRLANAN SONUÇ BİLDİRGESİ

 • Mahallelerde ruhsal ve ekonomik şiddet daha görünür halde, bilhassa bayan işsizliği ve konutta bakım hizmetlerinin bayanların omuzlarına yüklenmiş olmasından ötürü bayanlar ekonomik olarak bağımlı yaşamakta. Fizikî şiddet olduğu bilinse de mahalle içinde konuşulanlar dışında olay muhtarlara son raddeye geldiğinde intikal etmekte. Ekonomik bağımsızlığı olmayan bayanlar fizikî şiddete uğradıklarında şikayetçi olmadan evvel iki kere düşünmekteler. Birtakım mahallelerde yükselen unsur bağımlılığı da bayanlara yönelik şiddet olaylarını artırmakta.
 • Pandemi ve ekonomik krizin tesirleri şiddet hadiselerini ve boşanma sayılarını artırmış durumda.
 • Maddelerde yapılan değişiklikler ve dijital uygulamalar muhtarların vatandaş ile yüz yüze görüşme ihtiyacını azaltmakta ve bilgi toplamaları da daha güç hale getirmekte. Çoğunlukla yazılı bilgi toplanmamakta.
 • Muhtarlar şiddet ile uğraş ederken bilhassa emniyet, kaymakamlık ve içinde bulundukları belediye ile yakın temas halinde bulunmaktalar.
 • KADES uygulaması kimi muhtarlara anlatılmış fakat kullanımı konusunda daha fazla ayrıntılı bilgiye muhtaçlık duyulmakta. Birtakım muhtarların hiçbir bilgisi yok.
 • Birden fazla mahallelerde bayanlara yönelik şiddet ile ilgili yapılan farkındalık çalışmaları yahut eğitimler eksik. Rastgele bir çalışma yapılırsa da sürekliliği olmadığı için kalıcı tesir yaratmamakta.
 • Bayan muhtarlar bayanlara yönelik şiddet ile ilgili yasalar ve kendi yasal sorumluluklarının kendilerine anlatılmadığını tabir ettiler. Bu hususla ilgili bilgilendirme talep etmekteler. Resmi olarak seçildikten sonra bilgilendirme ve eğitim yapılmadığından şikayetçiler.
 • Misyonlarını yaparken cinsiyetçi şiddete uğramaktalar. Maruz kaldıkları şiddet ruhsal, ekonomik ve vakit zaman da fizikî şiddet boyutunda olabiliyor. Ofislerinin önünde ve içinde kamera ile daha güzel korunan bir tertip talep etmekteler.
 • Son devirde artan ekonomik düşüncelerle toplumsal yardımları dağıtırken ruhsal ve fizikî şiddete uğrayabiliyorlar. Yardım talebi olumsuz sonuçlanan yahut fakirlik evrakı üzere evrakları alamayan vatandaşlarla teğe bir karşılaştıkları için kendilerini muhafazaları da sorunlu olabiliyor.
 • Bayan muhtarlar yaptıkları misyonun çok olduğunu lakin yetkilerinin olmadığını tabir etmekte. Öbür devlet kurumlarından daha fazla hürmet görmek istediklerini, “yok sayılmak” istemediklerini belirtmekteler.

AMAÇLARIMIZ

Çalıştayda ortaya çıkan muhtaçlık ve teklifler doğrultusunda ilgili kurumlarla;

 • Mevcut bayan muhtarlara yönelik misyon tarifleri, “Kamu Kurumları – Muhtarlık Münasebetleri ile ilgili bilgilendirme eğitimleri,
 • “Kadınlara Yönelik Şiddetle Çaba Mekanizmaları” şiddet ve şiddet çeşitleri, 6284 sayılı yasa, milletlerarası kontratlar ve ilgili yasalar, KADES uygulamasının tanıtılması, muhtar olarak şiddet konusunda yasal sorumlulukları konusunda eğitimler,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri,
 • Girişimcilik ve mor iktisat, bayan dostu ve kapsayıcı kentsel hizmetler, şahsî gelişim/stresle baş etme, bayan sıhhati, bağlantı teknikleri, dijital okur-yazarlık, sivil toplum kuruluşları birinci yardım ve afet idaresi, bilgi toplama ve raporlama, bilgisayar okur-yazarlığı eğitimlerinin verilmesi,
 • Muhtarların can güvenliği açısından mahallelerine ve muhtarlık ofislerine Mobese kamera takılması için ilgili kurumlar ile irtibata geçilmesi,
 • Mevcut muhtarlar ve muhtar adayı bayanların tesirli bir seçim süreci geçirebilmeleri için; tesirli irtibat, savunuculuk, siyaset geliştirme ve kampanya geliştirme/ yürütme bahislerinde atölye çalışmaları uygulaması ve bunların yaygınlaştırılması çalışmalarının planlanması,
 • Yangın, sarsıntı, sel üzere doğal afetler sırasında ve sonrasında, toplumsal yardımları dağıtırken, oluşacak karışıklığın önlenmesi açısından mahallede muhtarlar ile lokal idareler ve mahalli yönetimler işbirliğinde Afet Acil Hareket planının oluşturulması, ve bu hususta eğitimlerin düzenlenmesi,

öncelikli maksatlar ortasında yer almaktadır.

Sonuç olarak, bayan muhtarlar mahalle sakinleri ile devlet kurumları ortasında köprü misyonu yapan seçilmiş idare zincirinin birinci halkası olarak kapasitelerini geliştirecek ve kendi can güvenliklerini sağlayacak uygulamalara muhtaçlık duymakta.

Bayan Muhtarlar Bayanlara yönelik şiddet ile gayret ederken yasal sorumlulukları ve vazife tarifleri ile ilgili eksiksiz bilgilendirilmek istemekte, misyonlarını yaparken de güvenliklerinin sağlanmasını talep etmekteler.

Bayan başkan olarak seçilmek çok güç ve önü pürüzlerle dolu bir süreçtir. Bayan muhtarların tecrübelerinden de görüldüğü üzere seçildikten sonra da ayrımcılıklar devam etmektedir. İlerleyen periyotta Ege Bayan Buluşması Platformu bu eksiklikleri gidermek için çeşitli kamu kuruluşları ile işbirliği içinde bayan muhtarların maruz kaldığı ayrımcılığı yok etmeye yönelik Gül Esin Bayan Muhtarlar Akademisi çatısı altında çalışmalar yürütecektir.

EGE BAYAN BULUŞMASI PLATFORMU

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorum Yap

Yorum Yap