1. Ana Sayfa
  2. Ekonomi
  3. SHURA, ‘Türkiye’de Enerji Dönüşümünü Hızlandıracak Son Kullanıcı Elektrik Fiyatlandırmaları’ Raporunu Açıkladı

SHURA, ‘Türkiye’de Enerji Dönüşümünü Hızlandıracak Son Kullanıcı Elektrik Fiyatlandırmaları’ Raporunu Açıkladı


  • SHURA Güç Dönüşümü Merkezi, ‘Türkiye’de Güç Dönüşümünü Hızlandıracak Son Kullanıcı Elektrik Fiyatlandırmaları’ raporunu açıkladı.
  • Buna nazaran, Türkiye elektrik piyasasında güç dönüşümünü destekleyen ve tüketici yararlarını merkeze alan yeni fiyatlandırma ve tarife stratejilerine gereksinim var.
  • Güç verimliliğini, elektrifikasyonu ve dağıtık güç kaynaklarının şebeke entegrasyonunu destekleyecek, tüketicilerin, sistem maliyetlerini yansıtan fiyat sinyallerine nazaran hareket etmesini sağlayacak fiyatlandırmalar uygulanmalı.
  • Mevsimsel ve bölgesel farklılıkların fiyatlandırmada dikkate alınması, tüketicilerin tasarruf etmelerine, karbon emisyonlarının azalmasına ve iklim değişikliğiyle çabaya katkı sağlayacak.

SHURA Güç Dönüşümü Merkezi’nin ‘Türkiye’de Güç Dönüşümünü Hızlandıracak Son Kullanıcı Elektrik Fiyatlandırmaları’ raporu, 21-23 Kasım 2021 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen 11. Türkiye Güç Doruğu (TEZ) SHURA özel oturumunda açıklandı.

Raporda, Türkiye’de son kullanıcı elektrik fiyatlandırması ve tarife dizaynının çok vakitli ve dinamik olmasının, güç dönüşümüne ve tüketicilerin tasarruf etmelerine değerli katkı sağlayacağı vurgulandı. Raporu hazırlayan ve sunan SHURA Güç Dönüşümü Merkezi Güç Analisti Ayşe Ceren Sarı, mevcut yapının durağan olduğuna dikkat çekerek, “Bugün kullanılan, düzenlemeye tabi perakende elektrik tarifesinde uygulanmakta olan üç vakitli fiyatlandırma faal biçimde kullanılmamakta, özgür tüketicilerin faydalandığı son kaynak tedarik tarifesi ise tek vakitli yapısıyla, elektrik sisteminin verimli işlemesine katkı sağlamıyor. Güç dönüşümüyle birlikte yeni elektrik tüketim profilleri ve gerçek elektrik sistemi maliyetlerini, mevsimsel ve bölgesel yansıtacak formda çok vakitli ve dinamik fiyatlandırma stratejilerine gereksinim var. Tüketicilerin, fiyatlara nazaran tüketimlerini öbür bir vakit dilimine kaydırmasının, tüketici elektrik faturalarında tasarruf edilmesinde, elektrik sistemi verimliliğinin artmasında ve karbon emisyonlarının azalmasında kritik değere sahip” dedi.

Yenilenebilir güç kaynaklarının kullanımının artmasıyla birlikte, fiyatlarda ve tarifelerde hem zorlukların hem de fırsatların ortaya çıktığını söyleyen Sarı, güç dönüşümüyle dağıtık ve değişken üretim, esnek tüketici yükleri, gücün demokratikleşmesi üzere hususların gündeme geldiğine dikkat çekti. Son kullanıcı fiyatlandırmasında tüketicinin tesirinin artacağını ve talep tarafı iştirakini destekleyecek stratejilerin gerekeceğini belirten Sarı, kelamlarını şöyle sürdürdü: “Avrupa Birliği içinde dahi, son kullanıcı elektrik fiyatlandırma ve tarife tasarımı hususlarında çok vakitli fiyatlandırmaya yönelik yaklaşımlar olmasına karşın, şimdi ortak bir uygulama bulunmuyor. Her ülkenin pak, muteber ve maliyet bakımından verimli bir fiyatlandırma ve tarife stratejisine gereksinimi bulunuyor.”

TÜKETİCİ ELEKTRİK FİYATLARINA NAZARAN HAREKET EDEBİLMELİ

SHURA’nın ‘Türkiye’de Güç Dönüşümünü Hızlandıracak Son Kullanıcı Elektrik Fiyatlandırmaları’ raporunda, son kullanıcı elektrik fiyatlandırmalarının, tüketicilerin, elektrik sistemi maliyetlerini yansıtan fiyat sinyallerine nazaran hareket etmesini sağlayacak biçimde olması gerektiğinin altı çiziliyor. Tüketicilerin istekli olarak elektrik tüketim saatlerini belirlemeyebilmesinin, piyasada oluşan elektrik fiyatlarına nazaran tüketimini kaydırabilmesinin, verimlilik ve tasarruf açısından yarar sağlayacağı belirtiliyor.

Rapora nazaran, üretimde yenilenebilir gücün ve dağıtık güç kaynaklarının hissesinin artmasına katkı sağlayacak güzel tasarlanmış fiyatlandırma ve akıllı tarife dizaynları ile karbondioksit (CO2) emisyonu açısından ağır üretimin olduğu saatlerde tüketimi azaltmak mümkün. Âlâ tasarlanmış fiyatlandırma ve akıllı tarife dizaynları, elektrik tüketiminin, karbondioksit emisyon yoğunluğunun ve sistem maliyetlerinin daha düşük olduğu saatlere kaydırılmasını teşvik eder. Bu durum ise talebin kaydırılmasıyla yenilenebilir güç entegrasyonunun daha düşük maliyetlerle sağlanmasını takviyeler. Öteki yandan yeni fiyatlandırma ve tarifelerle şebeke kısıtları azalır, tüketimin ağır olduğu vakit dilimlerinde güvenilirlik düzeyi artar.

Piyasa fiyatlarına dayalı, çok vakitli ve dinamik fiyatlandırma için tüm tüketicilerin orta ve uzun vadede akıllı sayaç kullanması gerektiği belirtilen raporda, buna uygun iş modelleri ve altyapının oluşturulması gerektiğine yer veriliyor. Çok vakitli fiyatlandırmaya geçilirken, kırılgan kümelerin olumsuz etkilenmemesi için bu kümelere özel tek vakitli indirimli bir elektrik fiyatlandırma uygulaması da hayata geçirilmeli.

BÖLGESEL VE MEVSİMSEL FİYATLANDIRMA YARAR SAĞLAR

SHURA’nın raporuna nazaran, son kullanıcı fiyatlandırmasında mevsimsel ve bölgesel farklılıklar da göz önünde bulundurulabilir. Vakte dayalı elektrik fiyatlandırma stratejilerinin çok vakitli şebeke tarifeleriyle desteklenmesi pek çok açıdan yarar sağlar. Bilhassa şebekede yüksek talebin olduğu gün ve saatlerde tüketimin kaydırılmasının teşvik edilmesiyle şebeke kısıtlarını yönetmek kolaylaşabilecek ve sistem verimliliği artacak.

Güç dönüşümünde tüketicinin bilinçlendirilmesinin talep tarafı iştirakinde kıymetli rolü olduğuna dikkat çeken çalışmada, tüketicilerin fiyatlandırma ve tarife tasarımı hakkında bilgilendirilmesinde şeffaflık ve kolaylık prensipleri temel alınarak, yeni uygulamaların geliştirilmesi ve faturaların daha anlaşılır hale getirilmesinin de değerine değiniliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorum Yap

Yorum Yap