1. Ana Sayfa
  2. Gündem
  3. Yargıtay Başkanı Akarca: Yargıtay 5 milyondan fazla kararını erişime açtı

Yargıtay Başkanı Akarca: Yargıtay 5 milyondan fazla kararını erişime açtı


Tolga TAHÇI/İZMİR, -YARGITAY Başkanlığı ile İzmir İktisat Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen ‘Vergi, Dolandırıcılık ve Dokümanda Sahtecilik Suçları’ bahisli Bölgesel İçtihat Forumu İzmir’de başladı. Yargıtay Lideri Mehmet Akarca, “Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanlığı, 5 milyondan fazla kararını şu ana kadar erişime açmıştır” dedi.
‘Vergi, Dolandırıcılık ve Evrakta Sahtecilik Suçları’ bahisli Bölgesel İçtihat Forumu’na Yargıtay Lideri Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay 11. Ceza Dairesi Lideri Ali İhsan Öztekin, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Bestemi Tezcan, Yargıtay üyeleri, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Kurul Lideri İdris Kizir ve ceza dairesi liderleri, cumhuriyet savcıları, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Ticaret Odası Lideri ve İzmir İktisat Üniversitesi Mütevelli Heyeti Lideri Mahmut Özgener, tetkik yargıçları ve akademisyenler katıldı. 4 oturum halinde yapılacak forumun birinci ve ikinci oturumuna Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Konseyi Lideri Eyüp Yeşil, üçüncü oturumuna Yargıtay 11’inci Ceza Dairesi Üyesi Gökhan Karaburun ve dördüncü oturumuna ise Yargıtay 11’inci Ceza Dairesi Üyesi Mehmet Reşat Koparan başkanlık yapacak. Forumda vergi, dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik kabahatlerine ait sıkıntıların adalet siyasetleri, yargı idaresi ve yasal düzenlemeler çerçevesinde değerlendirilip Yargıtay içtihatları ile öğreti görüşleri tartışılacak.
‘YARGITAY’IN VAZİFESİ İÇTİHAT BİRLİĞİNİ SAĞLAMAKTIR’
Forumda yaptığı konuşmada Yargıtay’ın temel iki misyonuna dikkati çeken Akarca, “Yargıtay’ın türel kontrol yapmak ve hukukun tüm ülkede eşit formda uygulanmasını sağlamak üzere iki temel fonksiyonu vardır. Yargıtay’ın en kıymetli misyonu; topluma karşı en büyük sorumluluğu, türel güvenliği, kanun önünde eşitliği ve tüzel öngörülebilirliği sağlamak emeliyle içtihat birliğini gerçekleştirmektir. Bugün Yargıtay’ın içtihat birliğini sağlamaya yönelik çalışmalarının kıymetli bir bileşeni olan bölgesel içtihat forumunu gerçekleştirmenin heyecanını ve memnunluğunu yaşıyoruz. Gerçekleştirilen bilgi ve tecrübe paylaşımının bir sonucu olarak isabetli karar oranı yükselir, yargılama müddetleri kısalır, iş yükü azalır ve halkın yargı sistemine olan itimadı de artar. Birinci derece ve bölge adliye mahkemelerinin cumhuriyet savcıları ve yargıçları ile Yargıtay daire lider ve üyelerinin bir ortaya gelerek içtihatları ilkesel seviyede tartışması, hiç kuşku yok ki isimli kalitenin yükselmesine de katkı sağlayacaktır” dedi.
‘VERGİ HATALARINDA BOZMA ORANI ÖTEKİ KABAHATLERDEN İKİ KAT FAZLA’
Vergi hataları ile ilgili bozma kararlarına değinen Akarca “Kamu masraflarının karşılanmasının ana kaynağı vergidir. Toplanan vergiler yoluyla sağlanan mali kaynak sayesinde kamu gereksinimleri karşılanır. Bu nedenle vergilerin vaktinde ve tam olarak toplanması hem devlet ve toplum tertibinin devamı hem de vergi yükünün istikrarlı ve adil dağıtılması bakımından kıymetlidir. 213 Sayılı Vergi Yordam Kanunu’nun çeşitli kararlarında vergi kabahatleri özel olarak düzenlenmiş ve cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Bu nedenle vergi cürümleri adalet, ticaret, mali ve kamu idaresi üzere farklı alanlara sirayet eden çok boyutlu bir olgudur. Ticaret hayatına ve ekonomik nizama tesirleri ile soruşturma ve kovuşturma yolunun Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen kabahat tiplerine nazaran farklılık göstermesi üzere konular dikkate alındığında, vergi cürümlerinin başka bir uzmanlık konusu olduğu açıktır. Vergi cürümlerine ait kararların temyiz incelemesi sonucunda, 2017’de yüzde 70, 2018’de yüzde 77, 2019’da yüzde 62, 2020’de yüzde 70 oranında bozma kararı verilmiştir. Yargıtay Ceza Daireleri’nin, 2020 yılında verdikleri bozma kararı oranının yüzde 30 olduğu dikkate alındığında, vergi hatalarında bozulan belgelerin oranının başka hatalara nazaran iki kattan daha fazla olduğu söylenebilir. Bu durum da isimli kalite bakımından hususun ne kadar değerli olduğunu ortaya koymaktadır” diye konuştu.
‘TEKNOLOJİK GELİŞMELERE KARŞI YENİ DÜZENEKLER OLUŞTURULMALI’
Teknolojik gelişmelerle birlikte sahtecilik ve dolandırıcılığa yeni boyutlar eklendiğinin altını çizen Akarca, bunlara uygun içtihatlar geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Akarca, “Bu mevzudaki şimdiki gelişmelerin ve yeni kabahat sürece tekniklerinin ele alınması, hukuk sisteminin günün muhtaçlıklarını karşılamakta yetersiz kalmaması bakımından kritik ehemmiyet taşımaktadır. Toplumsal hayattaki değişimin suratı, teknolojik gelişmeler nedeniyle gün geçtikçe artmaktadır. Ceza hukuku bu değişimlere karşılık verebilecek biçimde yeni cürüm tariflerini yapmalı, toplumu suça karşı koruyabilmeli ve değişimleri vaktinde algılayabilecek hassas sistemler oluşturmalıdır. Kanunlar çerçevesinde günün gereksinimlerine yanıt verebilecek yorumlarla toplumsal sistemi ve toplumsal barışı teminat altına alan içtihatlar geliştirilmelidir. Dolandırıcılık ve evraktaki sahtecilik kabahatleri uygulamada en sık karşılaşılan cürümler ortasında yer almaktadır. Bu kabahatlere ait içtihatların gerçek bir halde bilinmesi ve takip edilmesi, büyük sayılara ulaşan davaların da hakikat bir biçimde sonuçlandırılması manasına gelir” sözlerini kullandı.
‘YARGITAY İÇİN TARİHİ FIRSAT SUNULMUŞTUR’
Yargıtay’ın son yıllarda çok değerli yapısal ıslahatlar gerçekleştirdiğini belirten Mehmet Akarca, şunları söyledi:
“Şu an en kıymetli önceliklerimizden biri; isimli kalitenin arttırılmasıdır. Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesinin de tesiri ile Yargıtay’ın iş yükünde meydana gelen azalma, Yargıtay’ın asli vazifesi olan içtihat tutarlılığının güçlendirilmesi bakımından bize tarihi bir fırsat sunmuştur. Tüm Yargıtay topluluğu olarak bu tarihi fırsatı en âlâ biçimde değerlendirmenin heyecanını yaşıyoruz. Yargıtay içinde uygulamaya başladığımız Evrak İzleme Sistemi’ni ayrıntılandırarak kalite standartlarımızı her geçen gün yükseltiyoruz. Hukuk dairelerinin ortalama temyiz mühleti, 2020 yılında Avrupa Kurulu’na üye ülkelerin ortalamasının altına düşmüştür. Ceza daireleri bakımından da 2023 yılında tıpkı sonuca ulaşacağımızı düşünüyorum. Milletlerarası alanda mahkemelerin performansını ölçmeye yönelik göstergelerin bir kısmını da ölçme ve kıymetlendirme sistemimize dahil ettik. Bu biçimde şeffaflık ve topluma karşı hesap verebilirlik bakımından da ilerleme sağladığımızı söyleyebilirim. Gururla söz etmek isterim ki; Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanlığı, Yargıtay içtihatlarının erişime açılması için 5 milyondan fazla kararını şu ana kadar erişime açmıştır. Bu mevzuda şahsî bilgilerden arındırmak suretiyle büyük bir gayret içerisindeyiz. Lakin bunu kâfi görmüyoruz. İçtihatları nitekim de en değerlilerinin ön plana çıkarılarak uygulamacılara ışık tutması bakımından da gerekli bilgi tabanı ve altyapı çalışmalarımız teknik seviyede sürmektedir.”
‘GENELLİKLE SAHTECİLİK VE VERGİ KABAHATLERİYLE KARŞI KARŞIYA KALIYORUZ’
İzmir İktisat Üniversitesi Mütevelli Heyeti Lideri Mahmut Özgener ise vergi cürümlerinin uzmanlaşmış bir ihtisas mahkemesinde görülmesinin yahut bu mevzuya farklı bir tahlil bulunması gerektiğini söyledi. Özgener, şöyle konuştu:
“İş dünyası olarak dokümanda sahtecilik ve vergi kabahatleriyle kimi durumlarda aksiyonun iki tarafı, hatta 3’üncü tarafı olarak karşı karşıya kalabiliyoruz. Ekseriyetle geçersiz fatura yahut naylon fatura teziyle ilgili vergi daireleri tarafından ihbar üzerine yahut savcılık ünitelerince resen soruşturma yapılıyor. Hatta naylon fatura/sahte faturayı kullanan tarafla iş yapan ticaret erbabı da vergi dairelerinin kod liste uygulamasına muhatap olabiliyor. Bunun sonucu idari olarak maalesef kimi haksız uygulamalar da ortaya çıkabiliyor. Yasanın karmaşık ve teknik istikameti, ağır yapısı, ceza yargılamasında kabahat ve cezanın kişiselliğine uygun olarak gerçek sorumlunun tespiti açısından, Türk Ticaret Kanunu’nun ve gibisi mevzuat kararlarının de koordineli olarak bilinmesini gerektiriyor. Doğal ki her hata için başka ihtisas mahkemesi kurulması mümkün olmaz lakin buradaki mağduriyetlerin tartısını değerlendirdiğimizde genel mahkemelerin çok sayıda hata tipine bakıyor olması ve iş yoğunluğu göz önüne alındığımızda uzmanlaşmanın gerekli olduğuna inanıyoruz” dedi.
Konuşmaların akabinde Özgener, Akarca’ya armağan takdiminde bulundu ve hatıra fotoğrafı çekildi.

Yorum Yap

Yorum Yap